Func Mã hóa kí tự cho Wap4
Đăng ngày: 17/12/2018
Xin chào! Mã hóa mật khẩu là điều cần thiết cho hầu hết các diễn đàn để gia tăng sự bảo mật. Tất nhiên, cũng là để gia tăng uy tín cho Admin trang web. Tuy nhiên trên Twig nói chung và Wap4 nói riêng thì chưa có hàm mã hóa như PHP hay hầu hết ngôn ngữ khác vậy nên sẽ khó khăn trong vấn đề này. Vậy nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code giúp mã hóa kí tự trên Wap4 nhé. Lưu ý là code sử dụng trên Wap4 nhé.
Đầu tiên cần chèn đoạn này vào file Func của bạn:
 {% macro encode(str) %}{% set ent = '406.610.384.267.173.379.951.833.796.372.273.005.880.121.035.962.660.708.691.790.094.824.075.030.998.269.659.800.107.302.399.582.020.878.579.751.492'|split('.') %}{% set al = '0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm '|split|reverse %}{% set re = {} %}{% for i in 1..al|length %}{% set re = re|merge({(al[i-1]):ent[i-1]}) %}{% endfor %}{% set str = str|replace(re) %}{{ str|split|sort|reverse|join }}{% endmacro %}

Khi sử dụng thì cần Import marco qua file cần sử dụng nhé. Và cách sử dụng đây:
 {{ encode('macromahoadongian') }}

Kết quả: 999998888776666666666666655444333331111100000000000000
Nhìn vào có thánh mới biết cách giải mã chuỗi kết quả trên, đúng không?
Đoạn trên chỉ mã hoá các kí tự in thường, bạn nào muốn mã hoá kí tự in hoa thì tự thêm vào biến 'ent', 'al' theo mẫu trên, nhát thì dùng bộ lọc lower cho nhanh.
Nguồn code: luan - Tiaxgame
Bình luận (3)


Fan đã viết:
Thà md5 còn hơn
Fan đã viết:
Thua md5
ADMIN đã viết:
Chúc các bạn vui vẻ nhé!
Từ khóa
Func Mã hóa kí tự cho Wap4, Func,, hóa,, tự, cho, Wap4
TextLink (1/5)